ดาวน์โหลดฟรี กล่องฝึกอ่านออกเสียง T-Phonics

แจกฟรี สำหรับวันนี้ ครูหนึ่งดอทคอม ได้นำสื่อการสอนภาษาอังกฤษมาให้ดาวน์โหลดฟรี กล่องฝุึกอ่านอกเสียง T-Phonics แบ่งปันฟรี สื่อการสอนทิงลิชโฟนิคส์แบบกล่อง 89 ภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ครูหนุ่ม T-Phonics