แจกฟรี! แบบฝึกทักษะการคิดเลขในใจ จาก สพฐ.

แจกฟรี ! สื่อการสอนดีๆ วันนี้ครูหนึ่งดอทคอมได้นำแบบฝึกทักษะ การคิดเลขในใจ จาก สพฐ. มาแจกฟรี ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้เลยครับ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กๆได้เลยครับ

ดวน์โหลดที่นี่

คู่มือการใช้แบบฝึก
แบบฝึกคิดเลขในใจ-เทคนิค
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5

ที่มา : สพฐ