แจกสื่อการสอนฟรี สื่อการสอนเวทคณิตจากอินเดีย

แจกสื่อการสอนฟรี สื่อการสอนเวทคณิตจากอินเดีย

วันนี้ครูหนึ่งดอทคอม นำสื่อการสอนดีๆมาแจกฟรีอีกตkมเคยครับ สำหรับทุกท่านที่สนใจ สำหรับวันนี้เป็น แบบฝึกทักษะ การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้บประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีครับ เพื่อนำไปฝึกพัฒนาผู้เรียน และเด็กให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นครับ สำหรับสื่อการเรียนรู้ชุดนี้เป็นชุดฝึกแบบบูรณาการคณิตศาสตร์ การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ครับ ดาวน์โหลดฟรีได้เลยครับ

ดาวโหลดที่นี่

ที่มา :สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา