ดาวน์โหลดฟรี!! บัตรคำชุดฝึกอ่าน ตกแต่งห้องเรียน

แจกฟรี! สื่อการเรียนรู้ชุดฝึกอ่าน บัตรคำชุดฝึกอ่าน ใช้ในการประดับตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถติตามดาวน์โหลดไปใช้สำหรับฝึกเด็กๆได้เลยครับ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆให้ดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา สพป.ขอนแก่น เขต 4