ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการเรียนรู้ แบบฝึกแจกลูก ภาษาไทย ป.1

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการเรียนรู้ แบบฝึกแจกลูก ภาษาไทย ป.1 ครูหนึ่งดอทคอมนำสื่อการเรียนรู้ดีๆมาฝากอีกแล้วครับ ทุกท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีครับ สื่อการเรียนรู้ชุดนี้เป็นสื่อการชุด ภาษาไทยชั้น ป.1 การแจกลูกสะกดคำ เพื่อใช้ในการฝึกอ่านสะกดคำให้ถูกต้องการตามตราตัวสะกด เหมาะสำหรับฝึกอ่านและกดคำของนักเรียนชั้น ป.1

ดาวน์โหลดที่นี่