แจกฟรี! สื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

แจกสื่อการเรียนรู้ฟรี ครูหนึ่งดอทคอม นำสื่อการเรียนรู้มาแจกฟรี ให้สำหรับผู้ที่สนใจ อยากจะดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับเด็กๆ สื่อการเรียนรู้ชุดนี้เป็นแบบฝึกชุดบูรณาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อชุดผลไม้ไทย คุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรี นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เลยครับ แจกฟรีครับ

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา : สพป.ขอนแก่น เขต 4