ใช้ Application Plickers ในการจัดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

นวัตกรรมใหม่ นำสู่ห้องเรียน PLC ครูไทยสุดเจ๋ง คิดค้นการใช้แอพพลิเคชั่น Plickers เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟน อีกทั้งยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาไทย สำหรับแอพพลิเคชั่น Plickers นี้จะสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยไม่รู้สึกตัวเอง ทำให้เด็กๆชอบและสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น รวมถึงตัดปัญหาการทุจริตในการทดสอบ เพราะเด็กๆก็จะใจจดใจจ่ออยู่กับการหาคำตอบ ซึ่งต้องตอบภายในเวลาที่กำหนดให้ สำหรับนักเรียนคนใดที่ส่งคำตอบแล้ว ชื่อก็จะปรากฎขึ้นที่เครื่องของคุณครู หลังจากที่นักเรียนส่งคำตอบกันครบทุกคนแล้วครูก็สามารถตรวจคำตอบได้แลย และเฉลยให้นักเรียน นักเรียนก็จะรู้ว่าตัวเองตอบถูกหรือผิดได้ทันที

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่