ดาวน์โหลดฟรี! ภาพระบาย ชุดอาเซียน

ดาวน์โหลดฟรี! ภาพระบาย ชุดอาเซียน สื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา แจกฟรี วันนี้ครูหนึ่งดอทคอมมีสื่อการเรียนรู้ดีๆมาแจกฟรีอีกแล้วครับ สื่อการเรียนรู้ชุดภาพระบายสีอาเซียน เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา คุณครูและผู้ปกที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นแบบฝึกให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ และยังสามารถบอกถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ล่ะประเทศให้อาเซียนได้

 

ดาวน์โหลดที่นี่