ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่านออกเสียงประสมสระ ภาษาไทย ป.1

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่านออกเสียงประสมสระ ภาษาไทย ป.1 สำหรับวันนี้ครูหนึ่งดอทคอม มีสื่อการเรียนรู้ดีๆมาแจกฟรีอีกแล้วครับ เด็กๆจะได้มีสื่อดีๆไว้ใช้ฝึกฝนความสามารถ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หลังจากเลิกเรียนกลับไปถึงบ้านแล้วก็ยังสามารถเปิดสื่อการเรียนรู้จากเว็บครูหนึ่งดอทคอมมาฝึกทักษะต่างๆได้อีก เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดาวน์โหลดที่นี่