ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการเรียนรู้ บัญชีคำพื้นฐานเด็กเล็ก

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการเรียนรู้ บัญชีคำพื้นฐานเด็กเล็ก

สวัสดีครับสมาชิดทุกท่าน วันนี้ครูหนึ่งดอทคอมมีสื่อการเรียนรู้ดีๆมาฝากทุานท่านอีกตามเคยครับ สื่อการเรียนรู้ชุดนี้เป็นสื่อ บัตรคำพื้นฐานเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาการอ่าน การสะกดคำ การอ่านออกเสียง ซึ่งสื่อการเรียนรู้ชุดนี้มีสันที่สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้สำหรับเด็กครับ  คุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ฟรีครับ

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา : สื่อการสอน BY Krusuju