พระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 60

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2560

พระเทพฯ ทรงแนะแม่พิมพ์ปรับปรุงตัวเสมอ ครูติมอร์ปลื้ม “แก้มลิง”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ครั้งที่ 2  ปี  2560  ให้แก่ครูผู้มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 11 ราย  จาก11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ( สสค.)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานว่า ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 คน จาก 11 ประเทศ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ครูทั้ง 11 ท่าน เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอุทิศตัวให้กับลูกศิษย์ เพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการศึกษาที่สูงขึ้น ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นจุดสำคัญที่ว่า การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงจำเป็นต้องปรับตัวเองอยู่เสมอและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพราะปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากครูไม่ถนัดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว ครูก็ไม่สามารถติดตามการพัฒนาของนักเรียนได้

นางลีโอโปลดีนา โจมา กูเตเรส สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  ผอ. โรงเรียนศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ 1  ในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   ปี  2 2560  กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รางวัล ทั้งขอบคุณที่ให้โอกาส เพราะโรงเรียนของตนอยู่ห่างไกลความเจริญ แต่ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับตนเป็นทั้งครู และผู้บริหาร โดยรับผิดชอบดูแลโรงเรียน  7  แห่ง มีนักเรียน 1,100 คนครู 58 คน โรงเรียนที่ไกลที่สุดต้องเดินเท้าไปโรงเรียน  ซึ่งไปกลับ  12  ชั่วโมง อาชีพครูติมอร์ฯ ได้รับเงินเดือนน้อย ประมาณ  160  เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 6000 บาทต่อเดือน  ซึ่งแม้เงินเดือนจะน้อยแต่ก็เป็นวิชาชีพที่เด็กรุ่นใหม่สนใจ ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็นครูได้ต้องรักในวิชาชีพครู หากคิดจะร่ำรวยหรือคิดเรื่องเงินก็ไม่สามารถเป็นครูได้

“ในโอกาสที่เดินทางมารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในครั้งนี้ ได้ไปเยี่ยมชมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้เห็นโครงการแก้มลิงทำให้เกิดความแนวคิดไปปรับใช้กับบ้านเกิด เนื่องจากอาศัยอยู่บนภูเขา” นางลีโอโปลดีนากล่าว

ที่มา : ไทยรัฐ