แจกฟรี! คำพื้นฐาน ใบงานอนุบาล

แจกฟรี! ครูหนึ่งดอทคอมมีสื่อการเรียนรู้ดีๆมาแจกฟรีอีกแล้วครับ สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ เป็นใบงาน คำพื้นฐาน สื่ออนุบาล ระดับปฐมวัย เป็นการเริ่มฝึกทักษะการอ่าน เพื่อให้เด็กๆมีพัฒนาการสมวัย ในสื่อการสอนชุดนี้มีรูปภาพที่สวยงาม ให้เด็กๆได้ฝึกระบายสี เขียนคำ ตามเส้นประ ซึ้งเป็นการบูรณาการทักษะการอ่าน การเขียน และการระบายสีภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรี นำไปใช้งานได้เลยครับ

ที่มา : สื่อสร้างสรรค์ใบงานปฐมวัย