แจกฟรี บัตรคำพื้นฐานภาษาไทย

สวัสดีครับสมาชิดทุกท่าน ครูหนึ่งดอทคอมมีสื่อการสอนดีๆมาแจกฟรีอีกแล้วครับ สำหรับวันนี้เป็นสื่อการสอนภาษาไทยชุด แบบฝึกอ่านคำพื้นฐาน ภาษาไทย สื่อการเรียนรู้ชุดนี้สามารถนำไปให้เด็กๆฝึกอ่านออกเสียง คำในภาษาไทย ฝึกเขียนคำในภาษาไทย ฝึกอ่านสะกดคำให้ถูกต้องตามมาตราตัวสะกด ฝึกแจกลูกสะกดคำ เหมาะสำหรับการฝึกเด็กประถม ซึ่งสื่อการเรียนรู้ชุดนี้มีสีสันสวยงาม มีรูปภาพตัวและตัวการ์ตูนต่างๆที่ดึงดูดความสนใจ ให้เด็กๆอยากใช้งาน สำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดตามดาวน์โหลดได้ฟรีเลยครับ

ที่มา :