แจกฟรี! แบบบันทึกคำศัพท์ ชั้น ป.2 วิชาภาษาไทย

แจกฟรี! แบบบันทึกคำศัพท์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกชุดนี้ใช้สำหรับการฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐานในภาษาไทย เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งในแบบฝึกจะมีแบบทดทอบที่หลากหลาย ทั้งแบบฝึกทักษะการอ่านคำ แบบฝึกทักษะการอ่านประโยค การเขียนคำ การเขียนตามคำบอก การเขียนประโยค การแต่งประโยค  การแยกคำตามมาตราตัวสะกด การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด คุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถกด Like กดแชร์ ดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยครับ

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา :>>>ลิขสิทธิ์ ครูวิจิตรา