แชร์ด่วน! แจกฟรีแบบฝึกทักษะอ่าน เขียน จากบัญชีคำพื้นฐาน ป.6

แชร์ด่วน! แจกฟรีแบบฝึกทักษะอ่าน เขียน จากบัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ป.6 สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กๆได้เลยครับ ซึ่งแบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียนชุดนี้มีสีสันที่สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆในระดับชั้น ป.6 แชร์ฟรี ได้เลยครับ

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา : บ้านสื่อครูนุ่นน้อย