แชร์ด่วน! แจกฟรีแบบฝึก การอ่าน คัด เขียน ภาษาพาที ป.4

สำหรับวันนี้ครูหนึ่งดอทคอม มีสื่อการเรียนรู้ดีๆ น่ารักๆมาแจกฟรีอีกตามเคยครับ สื่อการเรียนรู้แบบฝึก การอ่าน คัด เขียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับให้เด็กๆได้นำไปฝึกทดสอบการอ่านออกเสียง การคัดลายมือ ฝึกการเขียนคำ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น สำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปฝึกทักษะภาษาไทยให้กับเด็กๆได้เลยครับ ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา :